Megical tekee turvallisuuden läpinäkyväksi.

Turvallisuus tehdään joka kerta uudelleen.

Ilmailusta terveydenhuoltoon

Megicalin juuret ovat ilmailussa, joka on turvallisuuskulttuurin ja -menetelmien suhteen jo vuosikymmeniä ollut edelläkävijä. Megical tuntee ilmailun läpikotaisin ja periaatteellisella tasolla menetelmät nojaavat toimivaksi todistettuun lentoturvallisuuden maailmaan.

Arvostettu käytettävyys

Megical-työkalut sen edustavat teknologialtaan ja käytettävyydeltään uusinta osaamista. Ne on myös räätälöity terveydenhuollon kokeneimpien ammattilaisten kanssa hoitotyöhön täydellisesti istuviksi.

Intuitiivisen helppo — Megical Zero

Laskemalla raportointikynnys alemmas kuin koskaan ja moninkertaistamalla poikkeamailmoitusten määrä varmistetaan, että hoito sujuu niin kuin on suunniteltu.

Hoitoprotokollat varmistetaan tarkistuslistalla

Megical Zero luo potilasturvallisuuden ja laadun kovan ytimen: Hoito toteutuu suunnitellusta jokaisen potilaan kohdalla. Tarkistuslista on vähättelevä termi Megical Zeron ominaisuuksista puhuttaessa. Megical Zeron sisältö räätälöidään kunkin yksikön ja hoitotoimenpiteen suoritusta tukevaksi. Myös kirurgikohtainen räätälöinti on mahdollista; asiakkaat ovat tätä jo hyödyntäneetkin. Mobiilityökalu varmistaa, että hoito toteutuu suunnitellusti. Samalla Zero kerää valtavan määrän dataa, joka avaa esimiesten ja johtajien silmät Megicalin analyysityökalussa. 

Poikkeamailmoitusten ja analyysin uusi aika

Hakukonemaisen helppo ja nopea tapa raportoida poikkeamista. Jatkuva kehittyminen toteutuu, kun tieto pienemmistäkin hoidon laatua koskevista häiriöistä kertyy data havainnolliseen esitykseen. Tämän perusteella yksiköiden esimiehet ja johtajat pystyvät reagoimaan potentiaalisiin haasteisiin. Megical Zero antaa palautteen myös siitä mikä hoitopoluilla menee erityisen hyvin.

Toimii myös ilman verkkoyhteyttä

Megical-työkalut toimivat sekä fyysisessä että digitaalisessa mielessä vaativissa olosuhteissa. Laadukkaissakin verkkoyhteyksissä on silloin tällöin katkoksia. Megical Zeron käyttäjä ei edes havaitse mahdollista häiriötä verkkoyhteydessä. Sovellus toimii katkotta ja siirtää tiedot serverille yhteyden palattua.

Voidaan aloittaa nopeasti ilman integraatioita

Kun halutaan maksimoida aloittamisen nopeus ja implementaation helppous, lähdetään liikkeelle ilman integraatioita muihin järjestelmiin. Megical Zero tarjoaa edistyksellisiä ominaisuuksia myös stand alone -tuotteena. Dashboardissa hoitopolkujen onnistuminen esitetään kokonaisuutena sekä tilastollisesti että yksittäisten potilaiden kohdalla. Megical Zero keskustelee mielellään myös potilastietojärjestelmän kanssa, jolloin avautuu kiinnostavia ominaisuuksia. Prosessimielessä hoito ei ole koskaan ollut näin läpinäkyvää.

Laadun kova ydin

Muutos nopeasti ja kustannustehokkaasti. Ei vaadi integraatioita, intuitiivisen helppo käyttöönotto. Työkalu, jolla raportointikynnys lasketaan maan pinnalle ja moninkertaistetaan hoitotyön ammattilaisten tekemien poikkeamailmoitusten määrä. Tiedon määrä ei ole itsetarkoitus, vaan sen mahdollistama muutos. Suuremmat ongelmat voidaan välttää puuttumalla heikkoihin signaaleihin, orastaviin trendeihin ja pieniin poikkeamiin ajoissa. Tämä ei ole mahdollista intuitiolla. Kokemuksen ja osaamisen tueksi tarvitaan kovaa dataa.

Varmistetaan, että hoito tapahtuu juuri niin kuin se on suunniteltu. Näytetään konkreettisesti data kunkin potilaan läpikäymältä hoitopolulta. Ensimmäistä kertaa tietokoneen tai puhelimen ruudulla visuaalinen ja konkreettinen kuva siitä, miten kunkin potilaan hoito on prosessin mielessä onnistunut. Megical Zero toimii vaikka verkkoyhteytesi olisikin hetkellisesti saavuttamattomissa.

Asiakkaan pyynnöstä voidaan varmistaa, että Megicalilla tuotetut poikkeamailmoitukset on nähtävillä myös asiakkaalla nykyisin käytössä olevassa raportointijärjestelmässä. Tämä pitkällä aikavälillä tarpeeton menettely on helpottanut käyttöönottoa erityisesti julkisen puolen asiakkaillamme.

Megical Zero

Numeroina

10x Ilmoitusten määrä
10s Raportin tekeminen
-70% Käsittelyyn kuluva aika

Mobiili hoitokertomus — Megical One

Voit unohtaa paperilomakkeet ja potilastietojärjestelmien sisältämät hoitokertomuslomakkeet käytettävyysongelmineen. Oikea tieto, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Mobiili hoitokertomus on miellyttävä käyttää.

Henkilökunnan ja potilaiden helppo tunnistaminen

Megical-tuotteissa potilas voidaan tunnistaa kaikilla nykyteknologian keinoilla: tuotteet toimivat muun muassa viiva- ja QR-koodien sekä NFC-rannekkeiden kanssa. Voidaan käyttää olemassa olevia tapoja tai tarjota uusia menetelmiä. Henkilökunnan tunnistautumiseen suositellaan nopeita contactless-teknologioita. VRK-korttien ominaisuuksia voidaan hyödyntää monipuolisesti tai tarjota omia sirullisia ratkaisuja. Käyttäjätunnuksen ja salasanan yhdistelmää ei käytettävyyssyistä suositella, mutta toteutetaan tarvittaessa.

Toimintaa yksilöllisesti tukeva hoitokertomus

Vaikka periaatteet ovatkin samoja, jokaisella yksiköllä on oma tapansa toteuttaa hoitoprotokollat. On tärkeää, että työkalujen sisältö sopeutuu käyttäjien vaatimuksiin, eikä päin vastoin. Megical Onen sisältö räätälöidään kunkin asiakkaan tapojen mukaiseksi. Kuuntelemme tarkasti sekä vastuuhenkilöitä että ennen kaikkea hoitotyön ammattilaisia. Megical voi tietokantansa turvin tarjota myös valmiita ratkaisumalleja sisältöjen pohjaksi.

Silmät avaavaa konkretiaa

Esimiehille ja johtajille Megical-data esitetään uuden ajan analyysityökalussa, jota voi käyttää sekä toimiston suurilla näytöillä että työmatkalla puhelimesta. Kaikki hoitokertomuksen, tarkistuslistojen ja poikkeamailmoitusten data sidotaan kuhunkin potilaaseen. Näkyvvys potilaan hoidon onnistumiseen ei ole koskaan ollut näin aukoton. Sekä tilastollisesti että yksilötasolla. Megical integroituu muiden järjestelmien kanssa siten, että esimerkiksi PROM-dataa voidaan hyödyntää suhteessa hoitosuorituksen onnistumiseen.

Jatkuvan kehittymisen flow

Megical Onessa esimiehet ja johtajat kuljetetaan konkreettisesti visuaalisen esitystavan avulla tulosten kautta toiminnan parantamiseen. Toimenpiteet dokumentoituvat ja seuranta on helppoa. Megical Onessa laadun ja turvallisuuden hallinta ja johtaminen on tehokasta ja innostavaa.

Toimii myös ilman verkkoyhteyttä

Megical One integroituu potilastietojärjestelmän kanssa. Verkkoyhteyden katkoksen aikaan hoitokertomusta voi käyttää normaalisti. Yhteyden palattua hoitokertomus lähettää tarvittavat tiedot taustajärjestelmiin. Käyttäjän työhön esimerkiksi leikkaussalissa verkkohäiriö ei hoitokertomuksen osalta vaikuta. Tiedonkulun täydellistä aukottomuutta myös ääritilanteissa arvostavalle Megical One ja Megical Wallet muodostavat voittamattoman parin. Tällöin sairaala voi toimia vaikka verkkoyhteyttä ei olisi käytössä lainkaan.

Toimintaa tukeva hoitokertomus

Nostetaan potilastietojärjestelmän käytettävyys uudelle tasolle. Megicalin integroitumisen ammattilaiset huolehtivat tarvittavasta tiedonsiirrosta käyttämäsi potilastietojärjestelmän ja Megicalin välillä. Tämän jälkeen käytössäsi on maailman luotettavin ja helppokäyttöisin mobiili hoitokertomus. Työajan säästö on huomattava, kun hoidonaikaisten tietojen kirjaaminen on vaivatonta. Fokuksessa on kuitenkin hoidon laadun ja turvallisuuden varmistaminen.

Megical One varmistaa, tarvittavien taustatietojen huomioimisen eikä anna mahdollisuutta poiketa optimaalisen hoidon polulta. Kaikki Megical Zeron ominaisuudet kuuluvat pakettiin offline-toiminnallisuus mukaan lukien.

Megical One

Numeroina

0 Paperia
Ei Kaksoiskirjaamista
Täysin integroitu

Saumaton tiedonkulku — Megical Wallet

Tietoturvallinen tapa varmistua siitä, että kaikki hoidon kannalta merkittävä tieto on varmasti saatavilla. Myös silloin, kun muut järjestelmät tai verkkoyhteydet eivät toimi.

Paperin varmuus luottokortin tietoturvalla

Megical Wallet korvaa potilastietojen paperiset varmuuskopiot. Aiemmin kerätyt hoidon kannalta olennaiset tiedot kulkevat vaivattomasti jokaisen potilaan mukana. Megical Wallet siirtää datan tietoturvallisesti, kun tietoja ei saada teknisistä syistä siirrettyä esimerkiksi eri hoitoa antavien yksiköiden välillä. Sairaalan sisällä tai vaativammissa olosuhteissa käytössä on potilaan ranteessa kulkeva joustava NFC-sirullinen ranneke.

Vain tietojen omistaja voi avata pääsyn dataan

Jos luottaa pankki- ja luottokortteihin, voi luottaa myös Megical Walletin tietoturvaan. Sillä erotuksella, että Walletin dataan ei pääse missään olosuhteissa käsiksi ilman henkilökohtaista pin-koodia. Kortin omistaja voi tapauskohtaisesti päättää, haluaako hyödyntää Walletin tietoja hoitonsa aikana. Potilaan antaessa luvan tietoja käytetään sairaalahoidon aikana. Megical-sairaaloista potilas saa lähtiessään päivitetyt tiedot mukaansa henkilökohtaiselle Megical-kortilleen.

Kestävä ja ekologinen sirukortti

Kaikki eivät halua kuljettaa tietojaan rannekkeissa, älykelloissa tai sormuksissa. Heille tarjoamme Megical Walletin fyysiseksi ilmentymäksi tyylikkään ruostumattomasta teräksestä valmistetun ”luottokortin”. Pankkiasioinnin sijaan kortille tehdään talletuksia terveystietojen muodossa. Sen lisäksi, että tiedot voi oman harkinnan mukaan tarjota terveydenhuollon yksikön käyttöön, niitä voi lukea havainnollisessa muodossa esimerkiksi omalla puhelimella. Kriittiset ICE-tiedot saadaan käyttöön erikoistilanteessa nopeasti ja langattomasti.

Saumatonta tiedonkulkua

Usein potilasta hoidetaan lyhyelläkin aikavälillä erilaisissa terveydenhuollon yksiköissä. Kaikesta kehityksestä huolimatta tietojen kulkeutuminen täydellisinä hoitavien yksiköiden välillä ei useinkaan ole arkipäivää. Megical Wallet varmistaa, että kaikki tarvittava tieto on tietoturvallisesti saatavilla siellä, missä potilas liikkuukin. Hän saa valita haluaako säilyttää tietonsa mieluummin tyylikkäässä, ruostumattomasta teräksestä valmistetussa ”luottokortissa”, ohuessa silikonirannekkeessa vai sirossa, esimerkiksi avainnipussa kulkevassa sirussa.

On valittu tuote mikä tahansa, niin tiedot ovat suojassa. Vain potilas itse voi kussakin hetkessä pin-koodin avulla avata tietonsa haluamalleen yksikölle. Koskaan ennen tärkeimmät hoitoon vaikuttavat tiedot eivät ole liikkuneet yhtä varmasti ja yhtä luotettavasti kuin Megical Walletilla.

Megical Wallet

Numeroina

1 Kortti
Kaikki Potilasdata
Ilman Tietoturvariskiä

Onnistunutta arkea — Megical Care

Aukoton läpinäkyvyys hoivakodin onnistuneeseen hoivatyöhön. Se miten avoimesti ja laajasti haluat tietoa hyödyntää, on sinun valintasi.

Läpinäkyvä kokonaiskuva rutiinien onnistumisesta

Megical Care varmistaa, että suunnitellut rutiinit toistuvat kullekin asukkaalle sovitusti. Hoivan onnistuminen varmistetaan mobiililaitteilla, joilla hoitaja varmistaa yksilöllisen hoitosuunnitelman toteutumisen. Poikkeamista ilmoitetaan yhtä helposti kuin Megical Zerossa. Samalla kun tuote varmistaa hoivan toteutumisen, se tarjoaa konkreettisen kokonaiskuvan sekä tilastollisesti että yksittäisen asukkaan näkökulmasta.

Fokus asukkaiden laadukkaassa arjessa

Megical Care tietää jokaiselle asukkaalle suunnitellut päivittäiset ja viikoittaiset rutiinit. Näkökulma on ennen kaikkea onnistuneen arjen varmistamisessa. Henkilökunta voi raportoida pienistäkin laadullisista epäkohdista tai ongelmista vaivattomasti ja nopeasti. Esimiehille ja johtajille Megical Care tarjoaa aukottoman läpinäkyvyyden päivittäiseen hoivassa onnistumiseen. Haasteet tuodaan konkreettisella tavalla esiin jatkuvan kehittymisen mahdollistamiseksi.

Mahdollisuus jakaa tietoa omaisille

Esimiesten ja johtajien tilannetietoisuus on konkreettinen ja aukoton. Kunkin yksikön päätettäväksi jää, minkälaista tietoa asukkaiden omaisille halutaan jakaa. Megical Care avaa sovitun tiedon kunkin omaisen mobiililaitteelle sovitussa laajuudessa.

Mukavaa ja turvallista arkea

Käytössäsi on mobiililaitteilla käytettävä väline, jolla varmistetaan hoivan jatkuva laatu. Lopputuloksena on hoivakodin asukkaiden päivittäisen rutiinin toteutuminen laadukkaasti ja turvallisesti. Fokus on elämänlaadullisissa asioissa, mutta Megical huolehtii myös mahdollisten lääkitysten toteutumisesta. Läpinäkyvyys hoivatyön onnistumiseen on aukoton. Tietoa arjen rutiinien sujumisesta voi jakaa esimerkiksi asukkaiden omaisille.

Se miten avoimesti ja laajasti haluat tietoa hyödyntää, on sinun valintasi. Joka tapauksessa Megical Care huolehtii siitä, että tilannekuva hoivakodin tapahtumista on konkreettinen sekä yksilö- että tilastotasolla.

Megical Care

Numeroina

10x Ilmoitusten määrä
Täydellinen Läpinäkyvyys
Nolla Potilasvahinkoa