Toistuva huippusuoritus

Tarkistuslista on erinomaiseksi osoitettu väline silloin, kun halutaan varmistua siitä, että kaikki ennalta suunnitellut asiat tulevat varmasti tehdyksi. Tällä hetkellä tarkistuslistojen käyttäminen perustuu siihen, että ensin suunnitellaan miten asiat halutaan tehdä, ohjeistetaan ja harjoitellaan. Lopulta tarkistuslistaa hyödyntäen varmistetaan, että kaikki sujuu niin kuin on suunniteltu. Listojen voidaan sanoa sopivan erityisen hyvin prosessien laadun varmistamiseen.

”Prosessi” on termi, joka kuulostaa teolliselta, kylmältä ja latistavalta kun se liitetään terveydenhuoltoon. Harva asiakas haaveilee terveyteen liittyvän huolen kohdatessaan pääsystä ”laitokseen osaksi prosessia”. Sen sijaan me tarvitsemme tunteen siitä, että terveydenhuollon ammattilaiset keskittyvät juuri minun huoleeni ja hoitavat tilanteen kaikkine erityispiirteineen yksilöllisenä tapauksena.

Yhtä lailla terveydenhuollon ammattilaisetkaan eivät poikkeuksia lukuun ottamatta halua olla prosessin hoitajia. Työntekijät tuskailevat aikapaineen kanssa. Paikoin saattaa jäädä tunne, että asiakkaalle olisi enemmänkin annettavaa, mutta ovella odottaa jo seuraava potilas. Vaateet tehokkuudesta saattavat ajaa asiakaspalvelun ohi. Termeihin takertumatta voidaan kuitenkin sanoa, että suurin osa terveydenhuoltoa pitää sisällään hoitokerrasta toiseen toistuvia rutiineja. Muoto, järjestys, vuorosanat ja tunnelma saattavat vaihdella, mutta nukutuksen tärkeimmät vaiheet toistuvat joka kerta.

Yhtä tärkeää kuin toistuvan rutiinin hiominen ja väsymätön suorittaminen on se, että tiedostetaan mikä osa toiminnasta puolestaan on sellaista, että sitä ei ole järkevää yrittää toistaa kerrasta toiseen samojen askelmerkkien mukaisesti. Tämän tapauskohtaisemman, laaja-alaisemman ja jopa aikakriittisen osan onnistumiselle luodaan mahdollisimman hyvät edellytykset hoitamalla samankaltaisena toistuva runko tai kehikko parhaalla mahdollisella ammattitaidolla.

Lue myös