Tarkistuslistat osana huippusuoritusta

Silloin tällöin kuulen lentäjän taustani innoittamana tarkistuslistoja kohtaan esitettyä kritiikkiä sävyyn: ”Tämä on leikkaus eikä mikään lento Helsingistä Lontooseen.” Kritiikin taustalla on ajatus siitä, että ihmismassojen siirtäminen lentokoneella paikasta toiseen on nyt sitä jo mainittua, puuduttavasti itseään samankaltaisena toistavaa prosessiteollisuutta. Kun taas kommentoija ajattelee leikkauksen olevan jotakin totaalisen erilaista, vaikeaa ja niin ennalta arvaamatonta, etteivät esimerkiksi tarkistuslistat sovi lainkaan kuvaan. Itsestään selvyyksien lukeminen listalta vie turhaan leikkaustiimin arvokasta aikaa.

On totta, että leikkaustoiminnassa ja lentoliikenteessä on eroja. Olisi pelottavaa, jos Lontoon lennon onnistumisprosentti asiakkaan kannalta olisi sama kuin vaikkapa vaativimmissa aivoleikkauksissa. Ja toisaalta ei kuulostaisi mukavalta, että mennessäni polvileikkaukseen sama tiimi vastaisi leikkaukseni aikana myös 300 muun asiakkaan operoinnista. Kaikissa leikkauksissa on kuitenkin se hyväksi todettu, tutkittu ja hiottu runko, joka nimenomaan pyritään toistamaan mahdollisimman hyvin oppikirjoissa kuvatulla tavalla. On olemassa paras mahdollinen tieto muun muassa antibiootin ajoituksesta, steriliteetistä ja operaatiossa tarvittavista välineistä. Parasta mahdollista runkoa ei kannata tieten tahtoen varioida, vaan juurikin keskittyä sen toistamiseen jokaisen asiakkaan kohdalla. Tiedostetaan ja tunnustetaan kyllästymiseen saakka samankaltaisena toistuva runko. Sen jälkeen uimahyppääjän tavoin noustaan laudalle, tehdään suunniteltu sarja ja huippusuorituksen jälkeen sujahdetaan suorin nilkoin veteen. Otetaan vastaan mahdollisesti tarjolla olevat aplodit ja tehdään sama uudestaan.

Tarkistuslistan juuret ovat enemmän asioiden kuin suoranaisesti ihmisten hoitamisesta. Alkuperästä huolimatta listojen tarkoitus ei ole vähentää hoitoalalla tarvittavaa inhimillisen kohtaamisen määrää, vaan pikemminkin päin vastoin. Kun rutiinien sujuvuus on varmistettu, voidaan keskittyä käsillä olevan tapauksen erikoislaatuisuuteen, kohdata asiakas henkilökohtaisesti ja olla luovia. Tarkistuslistan käyttäjä saa ammatillisen kurinalaisuutensa vastineeksi mielenrauhaa.

Lue myös