Megical koskettaa kaikkia.

Megical konkretisoi kokonaisten hoitopolkujen ohjaamisen ja johtamisen. Hoidon jatkuva onnistuminen on tiimityötä, joka vaatii koko joukkueen panoksen. Megical palvelee kaikkia onnistuneeseen hoitoon osallistuvia sidosryhmiä.

Hoitajat

Sujuvaa työskentelyä häiritsevät järjestelmät heikentävät työn laatua ja pahimmillaan laskevat motivaatiota. Megical-tuotteet vapauttavat aikaa asiakkaan kohtaamiseen ja varsinaiseen hoitotyöhön.

Usein terveydenhuollon yksiköiden johdosta kerrotaan, että hoitotyön järjestelmät ovat kunnossa, eikä muutoksia kaivata. Kun siirrytään keskustelusta seuraamaan hoitotyön arkea, huomataan ristiriita: järjestelmät ja työkalut ovat kyllä näennäisesti olemassa, mutta niiden käytettävyys on heikolla tasolla. Jatkuva taistelu yksinkertaistenkin kirjausten ja raporttien tekemisen kanssa heikentää innostusta ja motivaatiota työssä loistamisen suhteen. Parannuksia ei tunnu toistuvista pyynnöistä huolimatta tapahtuvan. Käytettävyydeltään huonosti toimivat työkalut aiheuttavat pahimmillaan arvostuksen tunteen laskua: Miten voisin antaa parhaani, saati kehittyä työssäni, kun aikaa ja energiaa valuu jatkuvasti väärään paikkaan?

 

Megical-tuoteperhe palvelee hoitajia seuraavissa asioissa:

 

 • Kirjautuminen VRK-korttia näyttämällä
 • Poikkeamailmoituksen tekeminen 10 sekunnissa
 • Työrutiinia tukeva yksilöllinen ja mobiili hoitokertomus
 • Hoidon mukaan laaditut tarkistuslistat
 • Potilaan hoitotietojen saumaton siirtyminen
 • Toimii vaikka verkkoyhteys ei olisi saatavilla

Lääkärit

Tällä hetkellä lääkärin vastaanotoilla merkittävä osa potilaan kohtaamiseen tarkoitetusta ajasta kuluu asioiden kirjaamiseen erilaisiin järjestelmiin. Muun muassa poikkeamailmoitusten kirjaaminen perinteisillä työkaluilla vie niin paljon työaikaa, että lääkärit ovat kokeneet aikansa olevan arvokkaampaa varsinaisessa potilastyössä. Poikkeamista ilmoittamisen hankaluus on lopulta johtanut siihen, että lääkäreiden tekemät poikkeamailmoitukset ovat tyypillisesti aliedustettuina muihin ammattiryhmiin nähden.

Megical-konseptilla poikkeamasta ilmoittaminen onnistuu noin kymmenessä sekunnissa. Lisäksi data analysoidaan automaattisesti, mikä tarkoittaa työajan kohdentamista oikeisiin asioihin myös käsittelyn puolella. Megicalia käyttävät sairaalat saavatkin ennen näkemättömän tarkan kuvan lääkäreiden vastaanotoilla ilmenevistä epäkohdista. Parhaimmillaan tiedon lisääntyminen johtaa työskentelyolosuhteiden ja prosessien parantamisen kautta laadun ja turvallisuuden kehittymiseen. Lopulta parantuneesta tiedonkulusta hyötyy myös potilas.

 

Megical-tuoteperhe palvelee lääkäreitä seuraavissa asioissa:

 

 • Potilaan hoitotietojen saumaton siirtyminen
 • Toimii vaikka verkkoyhteys ei toimisi
 • Poikkeamailmoituksen tekeminen 10 sekunnissa

Anestesialääkärit

Anestesialääkärit arvostavat toimenpiteiden sujuvuutta. Usein anestesialääkäreihin törmääkin leikkaushoitopolkujen ulkopuolella erilaisissa terveydenhuollon prosesseja kehittävissä projekteissa. Megicalin ja anestesialääkäreiden ajatusmaailmat kohtaavat yleensä saumattomasti. Anestesialääkärit varmistavat protokollansa toteutumisen Megicalin avulla. He hyötyvät myös nopean poikkeamaraportoinnin mahdollisuudesta. Megical tarjoaa anestesialääkäreille mahdollisuuden luoda omaa potilastyötä mahdollisimman hyvin palvelevan sisällön, joka on räätälöity juuri omien mieltymysten mukaiseksi. Kukin yksikkö varmistaa protokollansa tyylilleen sopivalla tavalla. Laadun ja turvallisuuden varmistaminen ei tarkoita työn hankaloittamista vaan mahdollisuutta jatkuvaan huippusuoritukseen.

 

Megical-tuoteperhe palvelee anestesialääkäreitä seuraavissa asioissa:

 

 • Työrutiinia tukeva yksilöllinen ja mobiili hoitokertomus
 • Hoidon mukaan laaditut tarkistuslistat
 • Potilaan hoitotietojen saumaton siirtyminen
 • Poikkeamailmoituksen tekeminen 10 sekunnissa
 • Kirjautuminen VRK-korttia näyttämällä
 • Toimii vaikka verkkoyhteys ei toimisi

Kirurgit

Avausviillon ja sulkemisen väliin mahtuvan huippusuorituksen onnistuminen pedataan valmisteluvaiheessa. Potilas autetaan nopean toipumisen tielle tekemällä leikkauksen jälkeiset asiat oikein.

Kirurgit ovat onnekkaita siinä, että heidän ei tarvitse alituiseen taistella heikosti käytettävien järjestelmien kanssa. Merkittävä osa työajasta kuluu leikkausten suorittamiseen. Turhautumista aiheuttavat kuitenkin epäkohdat avausviiltoa edeltävässä prosessissa: puuttuvia välineitä, hukassa olevia magneetti- ja röntgenkuvia, ristiriitoja lääkitysten määräämisessä jne. Megical varmistaa parhaat lähtökohdat kirurgin onnistumiselle.

 

Megical-tuoteperhe palvelee kirurgeja seuraavissa asioissa:

 

 • Mahdollisuus kirurgikohtaiseen tarkistuslistan sisältöön
 • Varmistetaan avausviiltoa edeltävän valmistelun onnistuminen
 • Varmistetaan leikkausta seuraavan toipumisen onnistuminen
 • Aukoton kirjanpito leikkaushoidon aikaisista toimenpiteistä

Esimiehet

Toiminnasta lopulta vastaava johtaja antaa vastuuta työntekijöille ja yrittää ohjata toimintaa tekemällä päätöksiä esimerkiksi resursseista. Ongelma on kuitenkin se, että kokonaisvaltaista ja ytimekästä kuvaa johdettavan kokonaisuuden toiminnasta on vaikea saada. Palkataan hoitotyöstä irrallaan olevia työntekijöitä kaivamaan aikaleimoja vanhanaikaisista järjestelmistä ja yritetään luoda pysäytyskuvien kaltaisia yksittäisiä otoksia siitä, miten vastuulla oleva prosessi oikeasti toimii.

Esimiesten työaikaa kuluu manuaaliseen poikkeamailmoitusten käsittelyyn ja luokitteluun. Tuntuu siltä, että hyöty suhteessa panostukseen on usein heikko. Raportteja on toki hyvä lukea, mutta lopulta varsinaista kehitystä tapahtuu melko hitaasti. Tästä seuraa pahimmillaan negatiivinen kierre, jossa poikkeamailmoitusten määrä vähenee entisestään. Pahimmillaan seurauksena on hyvään turvallisuuskulttuuriin olennaisesti kuuluvan avoimen tiedonkulun pysähtyminen.

Megical näyttää johtajille kokonaisvaltaisen mutta ytimekkään tilannekuvan heidän vastuualueensa toiminnasta.Hoitotyön prosessit on selkeästi määritetty, niitä pystyy seuraamaan ja kehittämään. Esimiesten työaikaa säästyy, kun poikkeamailmoitukset analysoidaan automaattisesti. Poikkeamailmoitusten määrän moninkertaistaminen Megicalin avulla ei tarkoita käsittelyyn kuluvan ajan lisääntymistä, vaan huomattavaa vähentymistä. Megical tarjoaa mielenrauhaa myös esimiehille ja johtajille.

 

Megical-tuoteperhe palvelee esimiehiä ja johtajia seuraavissa asioissa:

 

 • Konkreettinen tilannekuva vastuualueen hoidon onnistumisesta
 • Poikkeamailmoitusten määrän moninkertaistuminen
 • Potilasvahinkojen minimoiminen
 • Prosessien kehittäminen tietoon perustuen
 • Uskottava raportointi konsernin johdolle
 • Potilastiedon kulkemisen varmistaminen läpi vastuualueiden rajojen

Potilaat ja omaiset

Megical-järjestelmää käyttävissä sairaaloissa potilas omaisineen voi olla varma siitä, että hoito suoritetaan niin kuin se on suunniteltu. Myös silloin, kun sairaalan verkkoyhteydet eivät jostakin syystä toimi.

Asiakkaat luottavat terveytensä kunkin ammattilaisen käsiin, mutta järjestelmien ja menetelmien suhteen ei voida sanoa samaa. Potilastietoja kulkeutuu vääriin käsiin tai sitten potilastiedot eivät liiku lainkaan. Suurten sairaaloiden verkot ovat silloin tällöin alhaalla; ”ei vaikutusta potilasturvallisuuteen” lukee lehdessä. Hammaslääkärin ajanvarausjärjestelmä joudutaan säännöllisesti sulkemaan puolessa välissä päivää järjestelmän mennessä jumiin. Potilaan siirtyessä yksiköstä toiseen magneettikuvat saattaa olla tarpeen kiikuttaa paikalle omalla CD-levyllä, kun tieto ei muuten kulje.

Suomalaisessa terveydenhuollossa ollaan ainakin toistaiseksi tilanteessa, jossa asiakkaiden tunne hoidon turvallisuudesta on korkealla tasolla lähestulkoon riippumatta palveluntarjoajasta. Julkisuuteen silloin tällöin pulpahtavista ikävistä hoitovirheistä huolimatta ihmiset luottavat hoitajiin ja lääkäreihin. Yltääkseen toistuvaan huippusuoritukseen erinomaisetkin työntekijät tarvitsevat ympärilleen toimivat tilat, työkalut, toimintatavat ja kulttuurin. Ohjelmistojen tulee auttaa parhaiden protokollien toteuttamisessa ja soveltua saumattomasti osaksi hoitotiimin menetelmiä.

Potilas haluaa mielenrauhaa. Konkreettisimmillaan se tarkoittaa sitä, että voi levollisin mielin laskea numeroita kymmenestä alaspäin ja antaa kehosta täysi kontrolli hetkeksi huippuammattilaisten vastuulle.

 

Megical-tuoteperhe palvelee potilaita ja omaisia seuraavissa asioissa:

 

 • Hoito toteutuu niin kuin se on suunniteltu
 • Hoitoon liittyvä tieto kulkee aukottomasti koko hoitoketjun ajan
 • Megical-sairaalat kehittävät jatkuvasti laatuaan
 • Megical-sairaaloiden hoito on läpinäkyvää
 • Lääkäreillä ja hoitajilla on käytössään markkinoiden paras laatutyökalu