Varmistamme laadun, mielenrauha jää sinulle.

Megical — Tee jälleen parhaasi

Luotettavin älykäs hoitopolku

Megical-sairaaloissa hoito toteutuu niin kuin se on suunniteltu. Megicalia käyttävät sairaalat saavat laatuun ja turvallisuuteen liittyvistä trendeistä moninkertaisen määrän tietoa tavanomaisiin yksiköihin verrattuna. Megicalin avulla yksiköt kehittyvät muita nopeammin ja onnistuvat välttämään turhat potilasvahingot. Turvallinen ja laadukas terveydenhuolto on myös läpinäkyvää.

Suunnitelman mukaisesti
onnistunutta hoitoa

Megical-järjestelmää käyttävissä sairaaloissa niin hoitotyön ammattilainen, johtaja kuin lopulta potilaskin voivat olla varmoja siitä, että hoito suoritetaan niin kuin se on suunniteltu. Myös silloin, kun sairaalan verkkoyhteydet eivät toimi.

Toiminnan kirkas läpinäkyvyys

On helppoa määrittää avoimuuden rajat, kun kuva omasta toiminnasta on riittävän tarkka. Megical tuottaa hoitopolkujen toiminnasta ennen näkemättömän selkeän kuvan. Avoimuus on valikoitua läpinäkyvyyttä.

Saumatonta tiedonkulkua -myös vaativissa olosuhteissa

Megical toimittaa ratkaisut, joilla kaikki hoidon kannalta olennainen tieto voidaan kuljettaa vaativienkin hoitoketjujen läpi. Tapaturmapaikalta ensiapuun, leikkaussalista heräämöön ja lopulta sinne missä asiakas liikkuu hoidon jo päätyttyä. Kaikki toimii myös ilman verkkoyhteyttä.

Mielenrauha läpi
hoitopolkujen

Megical-tuotteet vapauttavat aikaa asiakkaan kohtaamiseen ja varsinaiseen hoitotyöhön. Megical-sairaaloissa niin hoitotyön ammattilainen, johtaja kuin lopulta potilaskin voivat olla varmoja siitä, että hoito toteutuu niin kuin se on suunniteltu.

Megical koskettaa kaikkia, roolista riippumatta.

Megical varmistaa, että olosuhteet ja valmistautuminen hoitotyön ammattilaisten huippusuoritusta varten ovat kunnossa. Turvallisuus on tärkeimpien asioiden laadukkuutta. Megical-sairaalassa potilas voi levollisin mielin laskea numerot kymmenestä alaspäin ja antaa kehostaan hetkeksi täyden kontrollin huippuammattilaisten vastuulle.

Hoitajat
Lääkärit
Anestesialääkärit
Kirurgit
Esimiehet
Potilaat

Megical tekee turvallisuuden läpinäkyväksi.

Intuitiivisen helppo
― Megical Zero

Laskemalla raportointikynnys alemmas kuin koskaan ja moninkertaistamalla poikkeamailmoitusten määrä varmistetaan, että hoito sujuu niin kuin on suunniteltu.

 

 • Poikkeamailmoitusten tekemisen ja analyysin uusi aika
 • Voidaan aloittaa nopeasti ilman integraatioita
 • Toimii myös ilman verkkoyhteyttä

Mobiili
hoitokertomus
― Megical One

Voit unohtaa paperilomakkeet ja potilastietojärjestelmien sisältämät hoitokertomuslomakkeet ongelmineen. Oikea tieto, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Mobiili hoitokertomus on miellyttävä käyttää.

 

 • Yksikön toimintaa yksilöllisesti tukeva sisältö
 • Henkilökunnan ja potilaiden helppo tunnistaminen
 • Toimii myös ilman verkkoyhteyttä

Saumaton tiedonkulku
― Megical Wallet

Tietoturvallinen tapa varmistua siitä, että kaikki hoidon kannalta merkittävä tieto on varmasti saatavilla. Myös silloin, kun muut järjestelmät tai verkkoyhteydet eivät toimi.

 

 • Paperin varmuus luottokortin tietoturvalla
 • Vain tietojen omistaja voi avata pääsyn tietoihin
 • Kestävä ja ekologinen sirukortti

Onnistunutta arkea
― Megical Care

Aukoton läpinäkyvyys hoivakotien onnistuneeseen hoivatyöhön. Se miten avoimesti ja laajasti haluat tietoa hyödyntää, on sinun valintasi.

 

 • Läpinäkyvä kokonaiskuva päivittäisten rutiinien onnistumisesta
 • Fokus asukkaiden arjen laadullisissa tekijöissä
 • Mahdollisuus jakaa tietoja omaisille

Huomisen ominaisuuksia tänään

Megicalin juuret ovat ilmailussa, joka on turvallisuuskulttuurin ja -menetelmien suhteen ollut jo vuosikymmeniä edelläkävijä.

 

 • Hoitoprotokollien tallentaminen ja toteutumisen varmistaminen
 • Potilastiedot kulkevat saumattomasti hoidon vaiheiden välillä
 • Poikkeamailmoitusten määrän moninkertaistaminen
 • Aikaa säästävä automaattinen analyysi

 

 • Mobiili ja miellyttävä anestesiakertomus
 • Huomisen ominaisuuksilla vanhanajan asiakaskohtaamisia
 • Hoidon sujumisesta läpinäkyvää ja ohjattavaa
 • Toimii myös ilman verkkoyhteyttä

Megical tarjoaa käytäntöä ja konkretiaa.

Megical varmistaa, että hoito sujuu niin kuin se on suunniteltu. Työkalumme ohjaavat asiakkaamme jatkuvan kehittymisen polulle. Ei puheen tai koulutuksen tasolla, vaan ennen kaikkea tarjoamalla konkreettisen polun välineineen. Kehittymistä ei voi välttää.

Lisää tietoa ilman ylimääräistä työtä

Megical tuo tarvittavan tiedon saataville oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Työkalut varmistavat, että hoito sujuu prosessina niin kuin se on suunniteltu. Poikkeamailmoitusten suhteen raportointikynnys lasketaan niin alas, että datamäärä moninkertaistuu nykyiseen verrattuna. Kaikki Megical-järjestelmän tuottama data visualisoidaan ennen näkemättömän hyödyllisellä tavalla.

 

Koko ajan käytettävissä
― aina integroitavissa

Järjestelmiä on jo nyt paljon, joten miksi vaikeuttaa omaa vastuualueen hoitamista hankkimalla niitä lisää? Megicalin tarjoama kehityspolku ei vaadi IT-osastolta paljoakaan vaivannäköä. Yksinkertaisimmillaan kehityksen polulle voidaan suunnata ilman integraatioita siten, että Megical tarjoaa käytettävät mobiililaitteet, pankkitason pilvipalvelut ja sisällön hallinnan.

Helpoimmillaan IT-osastolle jää käytännössä velvollisuus toimittaa sisäverkon salasana, jotta mobiililaitteet saadaan kytkettyä verkkoon. Järjestelmämme tultua tutuksi lisää hyötyä saavutetaan integroimalla Megical osaksi muita järjestelmiä. Megicalilla on erinomainen osaaminen, joten minimoimme asiakkaamme vaivannäön. Niin haluttaessa Megicalia voidaan luonnollisesti käyttää jo asiakkaan tiloihin hankituilla mobiililaitteilla, mikä onnistuu Megical-sovelluksen lataamalla.

Kustannuksiltaan ennustettava
ja taloudellinen

Megical on suomalainen yritys, joka kasvaa kansainvälisesti. Ensimmäinen ulkomainen asiakkaamme on ottanut tuotteemme käyttöön. Olemme hakeneet kotimaasta parhaat referenssit niin julkiselta kuin yksityiseltäkin puolelta. Kotimaan pienellä sisämarkkinalla olemme hinnoitelleet tuotteemme helposti lähestyttäviksi.

Megical leikkaushoitopoluilla

20 137 Leikkausta
114 781 Tehtyä tarkistuslistaa
0 Vakavaa potilasvahinkoa

Miellyttävä ja vaivaton tason nosto

Hoitotyötä rytmittävä, laadun ja turvallisuuden takaava compliance-työkalu
Hakukonemaiseen nopeuteen nojaava poikkeamaraportointi
Markkinoiden parhaat mobiililaitteet
Tyylikäs NFC-sirullinen tai QR-koodillinen ranneke potilaiden tunnistamista varten
Miellyttävä ja moderni käyttöliittymä
Pankkitason tietoturvaa vastaava pilvipalvelu
Kaikki toimii myös ilman verkkoa
Empaattinen ja ammattitaitoinen asiakaspalvelu

Huippuammattilaisia kiinnostaa merkityksellinen työ.

Megicalin tiimillä on varaa valita. Osaajamme ovat alallaan kokeneita tekijöitä, joilla on mahdollisuus ja palava halu tehdä yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita.

Mika Pyyhtiä

CEO

+358 50 500 2486

Jussi Kajovaara

CFO/COO

+358 50 411 6908

Kari Annala

Chief Medical Officer

+358 45 676 0626

Megical on jo tänään
maailmalla tunnustettu

Pohjola Sairaalan viidessä sairaalassa hoitotyön ammattilaisten tekemien poikkeamailmoitusten määrä suhteessa operaatioiden määrään on viisitoistakertaistunut (+1 500 %) kahden vuoden asiakkuuden aikana. Turvallisuuskulttuurin kehitysloikka on niin merkittävä, että se nousi digisaavutuksena kansainvälisen megatapahtuman kärkikolmikkoon.

(HIMSS-Elsevier-teknologiakilpailu, “Safety culture reborn by implementing Megical platform”)